Verksamhet

Familjedaghemmet/annan pedagogisk omsorg drivs sedan 1989 av Annette Gottberg. Verksamheten bedrivs i en villa med stor barnvänlig tomt, kan lätt nås med buss 141 och 163 som har hållplatser inom 1 minuts avstånd från familjedaghemmet.

Sedan 2013 är vi två heltidsarbetande som tar hand om barnen. Vi har sedan 2014 även en timanställd som kommer in och arbetar vid behov och vid utflykter.

Verksamheten drivs i enlighet med friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik och samarbetar med flera andra familjedaghem.

Genom att vara mycket ute i skog och mark och genom att ha en genomtänkt pedagogisk grund erbjuder jag en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Typ av service

Familjedaghem/annan pedagogisk omsorg. Vilket betyder att vi är ett mellanting av familjedaghem och liten förskola. Vi har 12 platser för barn mellan 1-6 år. Utbildningsförvaltningen i Stockholm kvalitetssäkrar verksamheten med riktlinjer och kontrollbesök. 

Organisationsform

Fristående/privat

Verksam i

Älvsjö

© 2018 I Ur och Skur Gullungarna