Verksamhetsberättelse 2013

I Ur och Skur Gullungarna Annette Gottberg Svartlösavögen 67 125 33 Älvsjö Tel hem. 08 647 47 84 Tel mobil. 0708 568 683 E-mail. gullungarna@telia.com F-skattsedel finns   I Ur och Skur Gullungarnas Verksamhetsberättelse 2013   Morgonsamling: Varje morgon har vi en gemensam morgonsamling. Alla barn har varsin docka som är med på morgonsamlingen. Då någon är sjuk läser vi en sjukramsa för den dockan. Vi äter även vår förmiddagsfrukt då. Målet: med samlingen är att lära sig sitta still, lyssna på andra, känna empati, våga prata i en grupp. Vad vi gjort för att nå dessa mål: Alla barn har en egen docka som de tillsammans med föräldrarna tillverkat hemma. Då något av barnen är sjuka läser vi en sjukramsa och bäddar ner...

Planering

I Ur och Skur Gullungarnas vårplanering 2014. Måndagar:  Förmiddag: Älvsjöskogen. Tema: Laxeverksamhet . Djuren som lever i vårt kärr. Vi tar med oss luppar, kärl, håvar, böcker samt ritmaterial. Gummistövlar på!   Eftermiddag: Vi arbetar med lättare matematik.                  Tisdag: Förmiddag: Mulle, Knytte och Knopp i skogen. Alla tar med egen lunchmatsäck. Vi börjar den 4 mars. Eftermiddag: Hemma. Vi arbetar med naturböckerna, ritar, klipper och klistrar.   Onsdag: Förmiddag: Skogen/utflykter. Vi arbetar med vårt tema, naturmatematik, naturspår, experiment, enkel teknik och, färg och form. Eftermiddag: Hemma. Vi arbetar med läsförståelse.   Torsdag: Förmiddag: Skogen. Samma som onsdag. Eftermiddag: Hemma. Vi...

Arbetsplan

Familjedaghemmet I Ur och Skur Gullungarna Svartlösavägen 67 125 33 Älvsjö. Tel 0708 568 683 Pedagogik och verksamhetsplan för familjedaghemmet Gullungarna   Pedagogik: Vad är det I Ur och Skur-pedagogiken har/gör som skiljer sig från andra pedagogiska inriktningar?I Ur och Skur är en pedagogik som arbetar med upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv. En utarbetad kvalitativ verksamhet inomhus men till största del utomhus där metoderna genomsyrar dagens aktiviteter. Jag arbetar med en utvecklad ledarsyn (medupptäckande-, medupplevande-, medagerande och medundersökande, ett ledarskap med reflektion och dialog i fokus) och med en barnsyn där barnet är i centrum samt att möta barnet utifrån individuellt lärande/kunskaper och...