Pedagogik

Varför gå in när det regnar? Det är ju då leran geggar som bäst.
Vadå saknar matbord? Den här stubben duger väl bra?

Det går faktiskt bra att ha både skola och förskola nästan helt utomhus. Smutsigare barn, men friskare och starkare – det blir resultatet.

I Ur och Skur är ett helt eget sätt att bedriva skol- och förskoleverksamhet.
Barnen är ute nästan jämt. I Ur och Skur helt enkelt.

Pedagogiken bygger på en upptäckarglädje och en nyfikenhet som lär barnen att se sambanden i naturen.
Men också att använda alla sina sinnen.

I Ur och Skur handlar om ett upplevelsebaserat lärande och friluftsliv för att uppnå läroplanernas mål.

Friska och starka barn

Forskning visar att barn som regelbundet vistas mycket utomhus drabbas av färre infektioner.
Att leka i obanad terräng ger också bättre motorik och kreativitet. Bra för både kropp och knopp alltså.

http://www.friluftsframjandet.se/for_barn/iurochskur